Ευρεία σύκεψη για την υλοποίηση έργων στην Επαρχία Πάφου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης συνοδευόμενος από Υπουργούς της Κυβέρνησης, κρατικούς αξιωματούχους και αρμόδια στελέχη της Δημόσιας Υπηρεσίας, προήδρευσε ευρείας σύσκεψης με φορείς της πόλης και επαρχίας Πάφου .

Κατά την άφιξή του στη Πάφο ο Πρόεδρος επιθεωρήσε την υλοποίηση έρργων τα οποία είχαν εξαγγελθεί.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

10 έργα στις κοινότητες της Επαρχίας Πάφου, συνολικού κόστους 7.98 εκ. ευρώ, έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

20 έργα, συνολικού ύψους, 19 εκ. ευρώ βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης.

Πρόσθετα, ξεκινά σύντομα η υλοποίηση 7 νέων έργων συνολικού κόστους 9.75 εκ. ευρώ.

Α. Έργα που έχουν ολοκληρωθεί:

1. Κατασκευή δρόμου Τίμης-Νάτας-Αξύλου-Πεντάλιας (Παρακαμπτήριος Αναρίτας προς ΚΕΝ), κόστους €1.85 εκ.

2. Βελτίωση αγροτικών και αμπελουργικών δρόμων, κόστους €1.5 εκ.

3. Πολυδύναμο Κέντρο Τρίτης Ηλικίας στο Προδρόμι, συνολικού κόστους €1.25 εκ.

4. Δημιουργία Περιφερειακού Πολιτιστικού Κέντρου / Μουσείου στη Δρούσεια, κόστους €1εκ.

5. Κατασκευή του παρακαμπτήριου δρόμου Νέου Χωρίου, κόστους €980 χιλ.

6. Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου στο Πολέμι, κόστους €500 χιλ.

7. Τρίτη φάση λιθόστρωσης δρόμων στον Κάθηκα, κόστους €400 χιλ.

8. Ανάπλαση προσόψεων κατοικιών πυρήνα, στον Κάθηκα, κόστους €234 χιλ.

9. Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου στην Λετύμπου, κόστους €100 χιλ.

10. Δεύτερη Φάση ανακατασκευής του Δρόμου με λιθόστρωτο στη Νικόκλεια και αποκατάσταση προσόψεων κόστους €165 χιλ.

Β. Έργα που ευρίσκονται σε πορεία υλοποίησης:

1. Έργα ύψους €2.6 εκ. για την βελτίωση και δημιουργία υποδομών σε Κοινότητες της Επαρχίας Πάφου από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

2. Αντικατάσταση-αναβάθμιση του κεντρικού αγωγού μεταφορά νερού χαμηλών χωριών Πάφου, συνολικού κόστους €2.1 εκ. Το έργο εκτελείται σε φάσεις από το 2016 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριου του 2021.

3. Ανάπλαση του πυρήνα της Ίννιας, κόστους €1.7 εκ. Το έργο ευρίσκεται υπό κατασκευή με αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης το πρώτο εξάμηνο του 2019.

4. Δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου Εκπαίδευσης Αγροτικών Επαγγελμάτων στην Κοίλη, κόστους €1.7 εκ. Το συμβόλαιο του έργου υπογράφτηκε τον Ιούνιο 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος 2019.

5. Αναβάθμιση των υδρευτικών δικτύων των Κοινοτήτων Λεμόνιας, Κονιών, Τάλας, Νέων Δημμάτων, Τραχυπέδουλας, Νέου Χωρίου, Γιαλιάς και Σταυροκόννου, συνολικού κόστους €1 εκ. Η υλοποίηση έχει ξεκινήσει από φέτος, με δαπάνη €500 χιλ. και η εκτέλεση αναμένεται να γίνεται τμηματικά, με ορίζοντα την τριετία 2018-2020.

6. Αποκατάσταση Μετοχίου στο Πολέμι για χρήση ως περιφερειακού πολυδύναμο κέντρο, κόστους €920 χιλ. Βρίσκεται υπό κατασκευή και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα του 2019.

7. Ανάπλαση Πλατείας Παναγιάς, κόστους €850 χιλ. Άρχισε η εκτέλεση του έργου και αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2019.

8. Έργα ύψους €700 χιλ. που αφορούν στην αναβάθμιση των υδρευτικών δικτύων των Κοινοτήτων Μεσόγης, Έμπας, Χολετριών, Περιστερώνας. Η ολοκλήρωση τους αναμένεται περί τα τέλη του 2019.

9. Ανέγερση Νέου Περιφερειακού Αστυνομικού Σταθμού στα Κούκλια, κόστους €495 χιλ. ευρώ. Παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου λόγω αναθεώρησης του κόστους. Ετοιμάζονται τα έγγραφα προσφορών για προκήρυξη του διαγωνισμού κατασκευής του κτιρίου.

10. Ανέγερση Νέου Αστυνομικού Σταθμού Στρουμπίου, κόστους €495 χιλ. Παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου λόγω αναθεώρησης του κόστους. Ετοιμάζονται τα έγγραφα προσφορών για προκήρυξη του διαγωνισμού κατασκευής του κτιρίου.

11. Ανέγερση Μνημείου Ηρώων και Πάρκου στα Χολετριά, κόστους 500χιλ. Υπό κατασκευή. Αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2019.

12. Εξωραϊσμός πλατείας Λάσας, συνολικού κόστους €400 χιλ. Υπό κατασκευή. Αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2019.

13. Κέντρο Ενημέρωσης Περιηγητών για στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος στην Τραχυπέδουλα, κόστους €400 χιλ. Υπό κατασκευή. Αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα του 2019.

14. Τέταρτη φάση λιθόστρωσης δρόμων στον Κάθηκα, κόστους €350 χιλ. Προκηρύχθηκαν οι προσφορές και η έναρξη εργασιών αναμένεται τέλη Δεκεμβρίου 2018.

15. Ανάπλαση του περιβάλλονται χώρου της εκκλησίας Κελοκεδάρων και δημιουργία πάρκου στο χώρο στάθμευσης, κόστους €350 χιλ. Υπό κατασκευή. Αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο 2018.

16. Διαμόρφωση πυρήνα Φιλούσας Χρυσοχούς, κόστους €270 χιλ. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές Σεπτεμβρίου 2018.

17. Πρώτη Φάση ανάπλασης πυρήνα στο Μέσα Χωριό, κόστους €259 χιλ. Αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές Σεπτεμβρίου του 2018.

18. Επιδιόρθωση διατηρητέων Κτιρίων (για κοινοτικούς σκοπούς) στα Νέα Δήμματα κόστους €150 χιλ. Αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2019.

19. Στεγαστικά προγράμματα-διαχωρισμος οικοπέδων για πρόσφυγες και οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων στις κοινότητες, Έμπας, Κουκλιών, Χολετριών και Αχέλειας, συνολικού κόστους €1.8 εκ.

20. Έργα για προστασία και ανάδειξη της περιοχής του Ακάμα στο πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης της περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 “Χερσόνησος Ακάμα” συνολικού κόστους €2 εκ.

Γ. Νέα Έργα:

1. Ανάπλαση κεντρικής πλατείας στα Κούκλια, κόστους €2 εκ. Το έργο έχει περιληφθεί στο τριετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2019-2021 και εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του έργου, το έργο αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2019 και να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο το 2021.

2. Ανέγερση κτιριακής υποδομής στο Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας, κόστους €1.8 εκ. Αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριου του 2019 και να ολοκληρωθεί τέλη του ίδιου έτους.

3. Ανάδειξη του πυρήνα στην Κοινότητα Δρούσεια, κόστους €1.8 εκ. Αναμένεται να ξεκινήσει τέλη του 2018 και να ολοκληρωθεί εντός του 2020.

4. Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Χλώρακας, κόστους €1.7 εκ. Αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2020 και να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2022.

5. Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Τίμης, κόστους €1.45 εκ. Αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2019 και να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2021.

6. Ανάπλαση του πυρήνα στην Κοινότητα Νέου Χωρίου, κόστους €700 χιλ. Αναμένεται να ξεκινήσει τέλη του 2018 και να ολοκληρωθεί εντός του 2019.

7. Επέκταση Δημοτικού Σχολείο Χολέτρια, κόστους €300 χιλ. Αναμένεται να ξεκινήσει το Μάρτιο του 2019 και να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Σημειώνεται πως η Κυβέρνηση, με στόχο την αναζωογόνηση και ανάπτυξη της υπαίθρου, καθώς και ενίσχυση των Κοινοτήτων ώστε να καταστούν εστίες τουριστικής, πολιτιστικής, γεωργικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, αποφάσισε το Νοέμβριο 2017 να εξαιρέσει από την υποχρέωση καταβολής της κοινοτικής συνεισφοράς 111 Κοινοτικά Συμβούλια στα οποία εκτελούνται από τις Επαρχιακές Διοικήσεις 138 μικρά ώριμα αναπτυξιακά έργα, συνολικής δαπάνης ύψους €5.207.300. Από αυτά, 38 Κοινότητες της Πάφου επωφελούνται με 46 μικρά ώριμα έργα, συνολικής αξίας €1.44 εκ. ευρώ.

Check Also

Οικολόγοι: Συνεχίζεται ο διασυρμός για τα «χρυσά διαβατήρια»

Συνεχίζεται ο διασυρμός, όμως οι διαδικασίες για τα «χρυσά διαβατήρια» προχωρούν με ρυθμούς χελώνας Ακόμη …

ΠτΔ: Σε κρίσιμη κατάσταση η Ζέτα – Εύχομαι και προσεύχομαι να ξεπεράσει τα προβλήματα

ΠτΔ: Σε κρίσιμη κατάσταση η Ζέτα – Εύχομαι και προσεύχομαι να ξεπεράσει τα προβλήματα Η …