Ευνοϊκές ρυθμίσεις για όσους χρωστάνε σε δήμους

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για την τακτοποίηση οφειλών και προστίμων προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα προβλέπει πολυνομοσχέδιο, που δόθηκε για διαβούλευση από το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι οφειλέτες – φυσικά και νομικά πρόσωπα – μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή στις ρυθμίσεις αυτές εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του σχετικού νομοσχεδίου. Στις ρυθμίσεις μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που θα βεβαιωθούν εντός ενός μήνα από τη δημοσίευση του νόμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, με απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και από πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή μη καταβολής τέλους, με τους ακόλουθους τρόπους:

* Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.

* Από δύο έως 24 δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη από 20 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%.

* Από 25 έως 48 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.

* Από 49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 30%.

* Από 73 έως 100 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 10%.

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων και δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της κάθε δόσης και επιβάλλεται την επομένη της ημέρας που όφειλε να πληρωθεί η δόση.

Στις ρυθμίσεις μπορούν να υπαχθούν επίσης και οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης του οφειλέτη τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ ή δεν έχουν βεβαιωθεί λόγω του ότι εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων, εφόσον μαζί με την αίτηση και τη βεβαίωση από το αρμόδιο δικαστήριο ότι η υπόθεση δεν έχει ακόμα συζητηθεί, προσκομιστεί και δήλωση παραίτησης από την εξέταση της διαφοράς από δικαστήριο ή την οικεία Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, προκειμένου να βεβαιωθεί η οφειλή.

Για όσους υπαχθούν στη ρύθμιση και εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές σε άλλο φορέα, αναστέλλεται η εντολή μη χορήγησης φορολογικής ενημερότητας υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης θα έχει καταβάλλει το 5% της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή μέχρι 5000 ευρώ, το 10% της ρυθμιζόμενης οφειλής για οφειλή από 5000,01 μέχρι 10.000 ευρώ και το 20 % της ρυθμιζόμενης οφειλής για οφειλή 10.000,01 ευρώ και πάνω.

Εάν υπάρξει καθυστέρηση καταβολής έστω και μίας εκ των δόσεων, τότε θα επανέλθει το μέτρο της μη χορήγησης φορολογικής ενημερότητας.

Check Also

Αυτά είναι τα νέα έκτακτα μέτρα για τoν κορονοϊό στην Αττική

Share Twitter Πρόσθετα μέτρα για τις ευάλωτες ομάδες σε ευαίσθητες περιοχές της Αττικής, ανακοίνωσε ο …

Ελλάδα – Κορωνοϊός: 339 νέα κρούσματα – Η γεωγραφική κατανομή

Share Twitter Ελλάδα – Κορωνοϊός: 339 νέα κρούσματα – Η γεωγραφική κατανομή Σήμερα ο ΕΟΔΥ …