Εγκρίθηκε από την ΕΕ το σχέδιο «Οικία» για στήριξη ευάλωτων δανειοληπτών

Εγκρίθηκε από την ΕΕ το σχέδιο «Οικία» για στήριξη ευάλωτων δανειοληπτών

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι στις 13/8/2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Κυπριακό Σχέδιο Οικία (€50,6 εκ. ευρώ) που παρέχει υποστήριξη για κοινωνικά ευάλωτους δανειολήπτες με δάνεια που έχουν εξασφαλιστεί από πρωτογενείς κατοικίες. Το υπό αναφορά Σχέδιο εντάσσεται στο όλο πλέγμα Σχεδίων για προστασία της πρώτης κατοικίας.

Σκοπός του σχεδίου είναι η υποβοήθηση ευάλωτων κοινωνικά δανειοληπτών και προβλέπει τη μερική διαγραφή χρεών σε δανειολήπτες που βρίσκονται σε δυσχερή θέση και έχουν συνάψει δάνεια στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης με την επωνυμία «Κυβερνητικά Σχέδια Στέγασης». Τα σχέδια αυτά περιλάμβαναν μεταξύ άλλων το Στεγαστικό Σχέδιο Δανειοδότησης Ζευγαριών με Χαμηλά Εισοδήματα, το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών ή και δάνεια που είχαν χορηγηθεί από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης υπό κάποιες ιδιαιτερότητες όπως ανέγερση κατοικίας σε κυβερνητική γη, και τα οποία παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Οι επιλέξιμοι δανειολήπτες θα έχουν την επιλογή είτε α) της πλήρους και άμεσης αποπληρωμής του εναπομείναντος κεφαλαίου, με διαγραφή όλων των μη καταβληθέντων τόκων, καθώς και άλλων εξόδων, εξαιρουμένων των ασφαλίστρων· ή β) την αναδιάρθρωση του εναπομείναντος κεφαλαίου, με αποτέλεσμα χαμηλότερους τόκους, μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής και/ή μεταβολή της ταυτότητας του δανειολήπτη ή του εγγυητή. Τα δάνεια αυτά, λόγω του ειδικού χαρακτήρα τους, δεν ήταν επιλέξιμα για το προηγούμενο σχέδιο προστασίας της πρώτης κατοικίας («ΕΣΤΙΑ»).

Check Also

O Πρόεδρος Αναστασιάδης στα Ιεροσόλυμα για την Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ

Το Κυπριακό, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, η συνεργασία στους τομείς της περιβαλλοντικής προστασίας, οι …

Λεμεσός: Σύλληψη 2 ατόμων για βίντεο με κυνομαχίες στο διαδίκτυο

Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 28 ετών προχώρησαν μέλη της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κακομεταχείρισης …