Δείτε τι δήλωσαν στο «Πόθεν Έσχες» οι αρχηγοί των κομμάτων

Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα οι δηλώσεις με τα περιουσιακά στοιχεία των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων. Αυτούσιες οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Βουλής.

Πρόεδρος του ΔΗΣΥ

Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου στη δήλωση των περιουσιακών του στοιχείων που υπέβαλε δήλωσε εισόδημα 149.885 ευρώ το 2016, 145.814 το 2017 και 148.850 ευρώ το 2018.

Στα σχετικά στοιχεία που υπέβαλε ο κ. Νεοφύτου δηλώνει ότι διαφοροποίηση στα περιουσιακά του στοιχεία κατά την τριετία που μεσολάβησε από την προηγούμενη υποβολή των περιουσιακών του, επήλθε σε ό,τι αφορά δωρεά που έλαβε από τη θεία του, την πώληση χωραφιού του οποίου η μεταβίβαση στον αγοραστή εκκρεμεί (αξίας 100.000) και δωρεά από τον αδελφό του συνολικής αξίας 200.000 ευρώ.

Στα προσφάτως αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία του κ. Νεοφύτου περιλαμβάνεται δωρεά μεριδίου χωραφιού από τη θεία του αξίας 741.150 ευρώ. Διαθέτει επίσης καταθέσεις ύψους 100.183 ευρώ στην Eurobank.

Στα δάνεια του περιέλαβε χρέος 19.078 ευρώ στην AstroBank για τρεχούμενο λογαριασμό, οφειλή για τρεχούμενο και δάνειο στην Τράπεζα Κύπρου ύψους 203.353 ευρώ, οφειλή 34.430 ευρώ για τρεχούμενο στην Ελληνική Τράπεζα, 34.173 ευρώ οφειλή για τρεχούμενο στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, οφειλή 62.765 ευρώ για τρεχούμενο και κάρτα στην AstroBank.

Επίσης διαθέτει χρέος 679.504 ευρώ στην Alpha Bank για δάνειο και τρεχούμενο και οφειλή 90.916 ευρώ έναντι κοινού με τη σύζυγο του δανείου στην Ελληνική Τράπεζα που συνήφθη στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου.

Περιλαμβάνει ακίνητο με κτήριο με ιδιοκτησία ¼ αξίας 250.000 ευρώ που είναι υποθηκευμένο στην Ελληνική Τράπεζα και το οποίο αγόρασε από τη NAS Developers το 1994, επίσης κατέχει χωράφι και κατοικία αξίας 889.100 ευρώ υποθηκευμένο στην Alpha Bank, xωράφι δωρεά από τον πατέρα του αξίας 526.500 ευρώ υποθηκευμένο στην Τράπεζα Κύπρου.

Στα περιουσιακά στοιχεία του Προέδρου του ΔΗΣΥ περιλαμβάνεται όχημα αξίας 10.000 ευρώ και δωρεές χωραφιών από τον πατέρα του, που έγιναν το 2015 εκ των οποίων κάποια έχουν τα εμπράγματα βάρη που προαναφέρονται.

Στα περιουσιακά στοιχεία του κ. Νεοφύτου περιλαμβάνονται ασφαλιστικά συμβόλαια με συνολική αξία εξαγοράς στο τέλος Μαΐου 2019, 80.636 ευρώ

ΓΓ του ΑΚΕΛ

Σύμφωνα με τη δήλωσή του για το Πόθεν Έσχες που υπέβαλε και που αναρτήθηκε σήμερα,  στην ιστοσελίδα της Βουλής, ο κ. Κυπριανού έχει λογαριασμό όψεως στην Ελληνική Τράπεζα ύψους 12.351 ευρώ, υπόλοιπα δανείων στην Τράπεζα Κύπρου 41.460 ευρώ, 91.330 ευρώ, 39.853 ευρώ και 17.079 ευρώ, καθώς και ασφαλιστικές συμβάσεις στην Eurolife για 44,880, 51,259 και 30,755 ευρώ.

Διαθέτει επίσης αυτοκίνητο αξίας 5.000 ευρώ καθώς και μερίδια οικοπέδων και χωραφιών σε Λευκωσία και Λάρνακα.

Στο πιστοποιητικό αποδοχών για το 2018 αναφέρεται το ποσό των 81.751,77 ευρώ ως αποδοχές/επιδόματα και 31.388,55 ως αποκοπές ή συνεισφορές και φόρος εισοδήματος 7.993,97. Στο πιστοποιητικό αποδοχών για το έτος 2017 αναγράφεται το ποσό των 78.903,83 ευρώ ως αποδοχές /επιδόματα (82.975,21 το 2016), 30.888,16 ως αποκοπές ή συνεισφορές (22.052,70 το 2016) και φόρος εισοδήματος 7.289,70 (11.207,88 το 2016).

Προέδρος του ΔΗΚΟ

Ακίνητη ιδιοκτησία που αποκτήθηκε ως δωρεά από γονέα, ή αγοράστηκε και είναι υποθηκευμένη, μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες, καταθέσεις σε τρεχούμενους λογαριασμούς (1,629 ευρώ), σε πιστωτική κάρτα (11.738,49) και σε παρατράβηγμα (59.052,62) και ασφαλιστικά συμβόλαια (κάλυψη για θάνατο) περιλαμβάνει το πόθεν έσχες του Προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ δηλώνει να έχει μερίδιο σε ακίνητα ύψους 1 εκατομμυρίου, 938 χιλιάδων ευρώ. Στα περισσότερα από αυτά τα ακίνητα έχει το 1/2 μερίδιο.

Στην δήλωσε αναφέρεται ως μηχανοκίνητο μεταφορικό μέσο ένα αυτοκίνητο αξίας 40.000 ευρώ και ως εισοδήματα για το έτος 2016 το εισόδημα του από την Βουλή ύψους 82.975 και ενοίκια ύψους 11.496, για το 2017 εισόδημα από τη Βουλή 78.904 και για το 2018 εισόδημα από τη Βουλή 81.752, ενοίκια 24.000 και εισόδημα από πώληση ακινήτου το οποίο μεταβιβάστηκε ως δωρεά ύψους 370.000.

Στα χρέη του ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρει ένα στεγαστικό δάνειο ύψους 366.088,48 ευρώ.

Προέδρος της ΕΔΕΚ

Στη δημοσιότητα έδωσε ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος τη δήλωση των περιουσιακών του στοιχείων, αναφέροντας ότι τα περιουσιακά του στοιχεία παραμένουν τα ίδια σε σχέση με την προηγούμενη του δήλωση.

Ο κ. Σιζόπουλος δήλωσε ότι έχει κατάθεση στην Ελληνική Τράπεζα ύψους περίπου 20.000 ευρώ και άλλα εισοδήματα από την άσκηση του επαγγέλματός του.

Σύμφωνα με τη δήλωσή του για το Πόθεν Έσχες που υπέβαλε και που αναρτήθηκε σήμερα,  ο κ. Σιζόπουλος έχει χρέη περίπου 70.000 ευρώ ως δάνειο προσωπικό και δηλώνει ότι τα περιουσιακά του στοιχεία παραμένουν τα ίδια σε σχέση με την προηγούμενη του δήλωση.

Πρόεδρος Κινήματος Οικολόγων

Κληρονομικά χωράφια, από τα οποία ένα είναι στην νεκρή ζώνη και σε κάποια άλλα στα οποία κατέχει μερίδιο, συνολικής αξίας 347,700 ευρώ, ένα όχημα αξίας 20,000 συνιδιοκτησία με την σύζυγό του, καταθέσεις (τρεχούμενοι λογαριασμοί και εμπρόθεσμοι που είναι κοινοί) περιλαμβάνει το πόθεν έσχες του Προέδρου των Οικολόγων Γιώργου Περδίκη. Καταγράφει επίσης μηδενικά χρέη.

Στο πόθεν έσχες που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής αναφέρεται ότι δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις και δεν έχει εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους (χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι, μετοχές και μερίσματα) ούτε και ασφαλιστικά συμβόλαια.

Πρόεδρος Κινήματος «Αλληλεγγύη»

Ακίνητη ιδιοκτησία στα κατεχόμενα η οποία της μεταβιβάστηκε, καταθέσεις και χρέη στο ‘πόθεν έσχες’ της Ελ.Θεοχάρους

Ακίνητη ιδιοκτησία (μερίδιο) στις ελεύθερες περιοχές και στα κατεχόμενα και συγκεκριμένα στην Πάνω και Κάτω Κερύνεια, στο Κάτω Δίκωμο και στο Καζάφανι, η οποία της μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του συζύγου της, προνομιακός τάφος στο νεκροταφείο Εγκωμης, καταθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό (Βρυξέλλες) και συνολικά χρέη 183,388.38 ευρώ περιλαμβάνει το πόθεν έσχες της τέως ευρωβουλευτή, Προέδρου του Κινήματος Αλληλεγγύη Ελένης Θεοχάρους.

Στο πόθεν έσχες, η κ. Θεοχάρους καταγράφει ως άλλα εισοδήματα την σύνταξη χηρείας και σύνταξη δημοσίων υπαλλήλων που ανέρχεται ετησίως στις 60.306 ευρώ και τον ετήσιο μισθό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 100,102 ευρώ.

Με βάση το πόθεν έσχες της, η κ. Θεοχάρους διαθέτει δύο οχήματα συνολικής αξίας 24,000 ευρώ ενώ δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις ούτε και έχει εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους (χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες και τίτλοι) ούτε και μετοχές ή μερίσματα ή ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα από αυτά.

Οι καταθέσεις της ανέρχονται συνολικά στις 239.271,28 ευρώ.

Πρόεδρος του ΕΛΑΜ

Χωράφια που του μεταβιβάστηκαν από τους γονείς του, μια κατοικία αξίας 241,500 χιλιάδες ευρώ που είναι υποθηκευμένη, δύο οχήματα αξίας 12,000 ευρώ, καταθέσεις ύψους 5,237 ευρώ και δάνεια συνολικού ύψους 274,313 ευρώ περιλαμβάνονται στο πόθεν έσχες του Προέδρου το ΕΛΑΜ Χρίστου Χρίστου.

Στη δήλωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής ο κ. Χρίστου αναφέρει ότι δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις, ούτε και έχει εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους ούτε και μερίσματα και μετοχές. Καταγράφει επίσης μια δανειοασφάλεια.

Προέδρος της Συμμαχίας Πολιτών

Ο κ. Λιλλήκας δηλώνει ότι έχει ως ακίνητη ιδιοκτησία μια ισόγεια κατοικία και χωράφι στην Παναγιά της Πάφου (δωρεές από τη μητέρα του το 1992/ αγοραία αξία 1.1.1980 τα 1.879 ευρώ και τα 34 ευρώ αντίστοιχα), όπως και χωράφι στη Μοσφιλωτή (αγορά το 2018 130.000 ευρώ).

Σύμφωνα με τη δήλωσή του για το Πόθεν Έσχες που υπέβαλε και που αναρτήθηκε σήμερα, στην ιστοσελίδα της Βουλής, ο κ. Λιλλήκας έχει Lexus Saloon αξίας 103.000 ευρώ (11.6.2018) και 47.626 μετοχές στην Arch. Capital Ltd.

Οι καταθέσεις δηλώνει κατάθεση στην Eurobank ύψους 40.129 ευρώ και πιστωτική κάρτα 8.498 ευρώ, ενώ έχει τρεις ασφάλειες ζωής στην Cyprialife.

Τα εισοδήματά του από τον μισθό του βουλευτή και από την Arch Capital Group σημείωσαν αύξηση. Το 2016 ήταν 166.786 ευρώ σύνολο (μισθός βουλευτή 48.182, Arch Capital Group 118.604 ευρώ), το 2017 ήταν 205.722 σύνολο (μισθός βουλευτή 78.904, Arch Capital Group 126.818) και το 2018 ήταν 218.212 ευρώ σύνολο (μισθός βουλευτή 81.752, Arch Capital Group 136.460).

Στην ενότητα αιτιολόγησης της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περιουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων, ο κ. Λιλλήκας αναφέρει ότι λόγω διαζυγίου, όλα τα χρέη που είχαν δηλωθεί το 2016 αναλήφθηκαν εξολοκλήρου από την πρώην σύζυγό του μαζί με την περιουσία που είχε σχέση με τα εν λόγω χρέη.

Επίσης, αναφέρει ότι το χωράφι στην Μοσφιλωτή αποκτήθηκε στις 5/12/18 σε κόστος 130.000 ευρώ και ότι η αγορά χρηματοδοτήθηκε από πώληση μετοχών στην Arch Capital Ltd στις 1/11/2018 56.597 ευρώ και στις 20/11/2018 195.189 ευρώ.

Δηλώνει επίσης ότι το αυτοκίνητο αποκτήθηκε το 2018 σε κόστος 103.000 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από την πώληση του προηγούμενου αυτοκινήτου 15.000 καθώς και με προσωρινό δάνειο που εξοφλήθηκε από την πώληση μετοχών.

Τέλος, ο κ. Λιλλήκας αναφέρει ότι οι μετοχές στην Arch Capital Ltd αποκτήθηκαν από την μετατροπή του εισοδήματός του από την Arch Capital Ltd όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

Check Also

Συνάντηση Αβέρωφ με τη πρέσβειρα της Γαλλίας – Στο επίκεντρο οι σχέσεις των δύο χωρών

Share Twitter Χατζηγεωργίου: Γαλλία και Κύπρος είναι και θα παραμείνουν στενοί σύμμαχοι και εταίροι, με …

Ο δικηγόρος Ανδρέας Πιττάτζιης «βάλλει» κατά του Al Jazeera

Share Twitter Ο δικηγόρος Ανδρέας Πιττάτζιης με αναρτήσεις του μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο …