Γ.Ε: Παραμένει στον Παπαδόπουλο η έδρα της Λεμεσού

Δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για το θέμα της κενωθείσας Βουλευτικής Έδρας Λεμεσού

Πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη στην Νομική Υπηρεσία υπό τον Γενικό Εισαγγελέα, στην παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, του Γενικού Εφόρου Εκλογής και αρμόδιων λειτουργών, με αντικείμενο το πώς προχωρούμε για την κάλυψη της κενωθείσας Βουλευτικής Έδρας Λεμεσού και συγκεκριμένα του κ. Παπαδόπουλου του Κινήματος Αλληλεγγύη, του οποίου η ανακήρυξη μετά την αποποίηση της Έδρας από την κα Ελένη Θεοχάρους ακυρώθηκε πρόσφατα από το Εκλογοδικείο.

Μετά το πέρας της σύσκεψης, ο Γενικός Εισαγγελέας κ. Κώστας Κληρίδης έκανε την ακόλουθη δήλωση στα ΜΜΕ:

«Έχουμε δώσει την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας και του Γενικού Εισαγγελέα όσον αφορά το θέμα που έχει προκύψει με την κένωση της Βουλευτικής Έδρας στη Λεμεσό, μετά την αποποίηση της Έδρας από την κα Ελένης Θεοχάρους και υπό το φως της πρόσφατης απόφασης του Εκλογοδικείου. Σύμφωνα με την απόφαση του Εκλογοδικείου, η ενέργεια στην οποία είχε προβεί ο Έφορος Εκλογής κατόπιν δικής μας γνωμάτευσης, σύμφωνα με την οποία ακολούθησε μια πρακτική, μια λύση παραπλήσια προς την προσφερόμενη για την κένωση Έδρας μετά την έναρξη της βουλευτικής περιόδου κατανέμοντας την κενωθείσα Έδρα προς τον πρώτο επιλαχόντα του ίδιου κόμματος, του Κινήματος Αλληλεγγύη, κρίθηκε ότι δεν ήταν επιτρεπτή στην απουσία οποιασδήποτε ρητής, σαφούς νομοθετικής πρόνοιας ή εξουσιοδότησης.

Επομένως, με αυτό ως δεδομένο και με επίσης δεδομένο ότι δεν υπάρχει στο Νόμο όπως έχει σήμερα ρητή, σαφής πρόνοια και για την άλλη εναλλακτική λύση, δηλαδή αυτήν της κήρυξης αναπληρωματικής εκλογής, δεν μπορούμε να συμβουλεύσουμε τον Έφορο Εκλογής όπως προκηρύξει αναπληρωματική εκλογή.

Επομένως και οι δυο λύσεις οι οποίες φαινόταν να προσφέρονται, δεν προσφέρονται με βάσει τον υπάρχοντα Νόμο και διαπιστώνεται κάποιο κενό.

Είναι η άποψη και η συμβουλή μας προς τον Έφορο Εκλογής και τον Υπουργό, ότι αυτό το νομοθετικό κενό πρέπει να πληρωθεί με την υποβολή σχετικής Νομοθεσίας που θα αντικατοπτρίζει, βεβαίως, την πολιτική βούληση της Εκτελεστικής Εξουσίας και τελικά της Βουλής, ως προς τον τρόπο πλήρωσης κενωθείσας Βουλευτικής Έδρας κατά τη διάρκεια πριν την έναρξη της Βουλευτικής περιόδου.

Είναι, επίσης, η συμβουλή μας όπως προς κάλυψη του ήδη διαπιστωθέντος κενού και αδυναμίας πλήρωσης Έδρας στην προκείμενη περίπτωση, συνταχθεί το Νομοσχέδιο με τρόπο συνταγματικά επιτρεπτό, ο οποίος θα επιτρέπει και τη λύση στο πρόβλημα το οποίο υφίσταται τώρα για την επίμαχη αυτή Έδρα».

Ακολούθως, απαντώντας σε διευκρινιστική ερώτηση, μέχρι να κατατεθεί αυτό το Νομοσχέδιο μήπως θα μπορούσε ή κατά πόσο δικαιούται ο κ. Παπαδόπουλος να κατέχει τη θέση του Βουλευτή ή υποχρεούται να αποχωρήσει από το Κοινοβούλιο, ο κ. Κληρίδης απάντησε ως ακολούθως:

«Η απόφαση του Εκλογοδικείου είναι σαφής. Η αρμοδιότητά του είναι ακυρωτική και έχει ήδη ακυρώσει την εκλογή και ανακήρυξη του συγκεκριμένου Βουλευτή. Επομένως δεν μπορεί να ενεργεί ως Βουλευτής».

Check Also

Νέος Βοηθός Αρχηγός της Αστυνομίας ο Ιωάννης Γεωργίου

Νέος Βοηθός Αρχηγός της Αστυνομίας ο κ. Ιωάννης Γεωργίου Η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως …

Αβέρωφ: Η ανανέωση δεν έρχεται από αυτούς που αντιγράφουν οράματα και προγράμματα

Αβέρωφ: Η διασφάλιση του παρόντος και του μέλλοντος του τόπου μας είναι η κρίσιμη απόφαση …