Γ. Ελεγκτής: Κανένας έλεγχος δεν θα γίνει προτού υπάρξει ολοκλήρωση της έρευνας που διεξάγει η ΕΠΑ

Ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατία

Αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού αναφορικά  με δημόσιους διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων για την περιοδική συντήρηση δρόμων, αυτοκινητόδρομων και κόμβων.

Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα και σε απάντηση σημερινής ανακοίνωσης της Συμμαχίας Πολιτών, με την οποία καλείται ο Γενικός Ελεγκτής να διερευνήσει το θέμα που αναδείχθηκε σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος» το Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016, η Ελεγκτική Υπηρεσία ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) και η Υπηρεσία της ΕΠΑ εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου και, ως εκ τούτου, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας έχει εξουσία και δύναται να διεξάγει διαχειριστικό έλεγχο για να διαπιστώσει αν αυτοί λειτουργούν και χρησιμοποιούν τους διαθέσιμους πόρους τους με οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Σημειώνεται πως η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν έχει εξουσία ή αρμοδιότητα να ακυρώνει ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο να τροποποιεί τις αποφάσεις των ελεγχόμενων οργανισμών, πόσο μάλλον ανεξάρτητων επιτροπών και αρχών. Αυτό που η Ελεγκτική Υπηρεσία πράττει είναι να καταγράφει ευρήματα και παρατηρήσεις της, σε περίπτωση που καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι οργανισμοί αυτοί ενήργησαν με τρόπο που δεν συνάδει με τη νομοθεσία ή χρησιμοποίησαν τους διαθέσιμους πόρους τους κατά τρόπο μη οικονομικό, αποδοτικό ή αποτελεσματικό.

Το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου ISSAI 1 καθορίζει ότι ο έλεγχος από τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες πρέπει να γίνεται αρκετά έγκαιρα ώστε να είναι δυνατή η λήψη διορθωτικών μέτρων ή μέτρων πρόληψης συγκεκριμένου προβλήματος [1].

Παραταύτα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον πρόκειται για υπό συνεχιζόμενη έρευνα εκ μέρους της ΕΠΑ στη βάση προνοιών κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, η Ελεγκτική Υπηρεσία θεωρεί ότι τυχόν διεξαγωγή εκ μέρους της οποιουδήποτε ελέγχου στο παρόν στάδιο, ενδεχομένως να βλάψει την ουσία της υπόθεσης. Ως εκ τούτου, η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν προτίθεται να προβεί σε οποιοδήποτε έλεγχο προτού υπάρξει ολοκλήρωση της έρευνας που διεξάγει η ΕΠΑ σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Check Also

Αβέρωφ: Δεν υπάρχει πιο ισχυρό αντίδοτο στις δυσκολίες που έρχονται από το να έχεις μια δυνατή οικονομία

Αβέρωφ: Επειδή έρχονται δύσκολα για τον τόπο μας, έρχονται δύσκολα για την παγκόσμια και την …

Επίσημη επίσκεψη Κασουλίδη στο Κατάρ – Θα διαβιβάσει γραπτό μήνυμα του Προέδρου Αναστασιάδη

Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης αναχωρεί σήμερα για τη Ντόχα του Κατάρ, όπου θα …