Απαραίτητη η συνέχιση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος

Το Πρόγραμμα συνέβαλε ουσιαστικά σε πολλούς τομείς της οικονομίας της Κύπρου

 του Ανδρέα Δημητριάδη*

Στα χρόνια που ακολούθησαν την οικονομική κρίση του 2013, οι θυσίες που έγιναν από τον κυπριακό λαό, αλλά και η πολιτική βούληση σε συνδυασμό με την επιχειρηματική πρωτοβουλία, είχαν ως αποτέλεσμα την επιστροφή της οικονομίας σε αναπτυξιακούς ρυθμούς και στην επενδυτική βαθμίδα των διεθνών οίκων αξιολόγησης. Η Κύπρος κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να κερδίσει πίσω τη χαμένη της αξιοπιστία και να αποτελεί σήμερα έναν αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό, θέτοντας με αυτό τον τρόπο τις σωστές βάσεις για την επίτευξη μιας βιώσιμης και μακροχρόνιας οικονομικής ανάπτυξης.

Η συμβολή του Κυπριακού  Επενδυτικού Προγράμματος στην προσπάθεια αυτή υπήρξε ουσιαστική και καταλυτική, καθώς χάρη σε αυτό επιτεύχθηκε η άμεση προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η ενίσχυση της απασχόλησης και η μείωση των κόκκινων δανείων, του τομέα των ακινήτων, που διαχρονικά αποτελεί ένα από τους βασικότερους πυλώνες ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας.

Με βάση πρόσφατη μελέτη που διενέργησε το Υπουργείο Οικονομικών, το Πρόγραμμα Πολιτογραφήσεων ενίσχυσε σημαντικά την κυπριακή οικονομία και ιδιαίτερα τον τομέα των ακινήτων και των κατασκευών. Ενδεικτικά, από την 1η  Ιουνίου του 2013 μέχρι τις 15 Αυγούστου του 2018, το σύνολο των επενδύσεων στην Κύπρο από ξένους επενδυτές για να αποκτήσουν κυπριακή υπηκοότητα, ανήλθε στα €6.6 δισ. εκ των οποίων το ποσό των €3.7 δισ. επενδύθηκε στον τομέα των ακινήτων αυξάνοντας σημαντικά τα έσοδα του κράτους. Παράλληλα, η αύξηση των επενδύσεων στο συγκεκριμένο τομέα, οδήγησε με τη σειρά της σε αυξήσεις στην εργασιακή απασχόληση, κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2016 – 2018 οι επενδύσεις που διενεργήθηκαν στον τομέα των κατασκευών δημιούργησαν συνολικά 2 χιλιάδες θέσεις εργασίας αυξάνοντας την απασχόληση στον τομέα κατά περίπου 8%.

Ωστόσο, ο τομέας των ακινήτων και κατασκευών δεν ήταν ο μοναδικός τομέας όπου το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων είχε θετική επίδραση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, το εν λόγω σχέδιο συνέβαλε θετικά και στη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσω της μείωσης των κόκκινων δανείων κατά €2.3 δις στον τομέα των κατασκευών. Συγκεκριμένα, με βάση στοιχεία από την Κεντρική Τράπεζα, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, οι Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ) στον τομέα των κατασκευών ανέρχονταν σε €1.487.508 στις κατασκευές, και €769.317 στη διαχείριση ακίνητης ιδιοκτησίας, σημειώνοντας σημαντική μείωση. Επιπρόσθετα, σημαντική ήταν και η συμβολή του σχεδίου στη στήριξη των κυπριακών τραπεζών, καθώς οι ξένοι επενδυτές στους οποίους δόθηκε κυπριακό διαβατήριο, μετέφεραν καταθέσεις €713,3 εκατ. στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας.

Παρά όμως τις θετικές εξελίξεις, η κυπριακή οικονομία παραμένει εύθραυστη για αυτό και δεν υπάρχουν περιθώρια για επιπόλαιους χειρισμούς και προσεγγίσεις. Σε αυτό το πλαίσιο η δυνατότητα που προσφέρει το πρόγραμμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας μέσω της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων είναι εξαιρετικά σημαντική. Ως εκ τούτου, η θωράκιση και η συνέχιση του προγράμματος κρίνεται απαραίτητη.

*Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων

 

 

 

 

 

 

 

Check Also

Τουρκική εισβολή στη Συρία: Tελευταίο μας μάθημα;

Share Twitter Του Κώστα Μαυρίδη* Η εισβολή του ισλαμοφασίστα της Άγκυρας στη Συρία για εξολόθρευση …

Η αποτυχία στη διαχείριση των αποβλήτων

Share Twitter Του Νεοκλή Συλικιώτη* Τα ζητήματα διαχείρισης των αποβλήτων αποτελούν καίριο ζήτημα ύψιστης σημασίας …