ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ισχυρό χαρτί για την Κύπρο η Ε.Ε.

Του Λευτέρη Χριστοφόρου* Το τελευταίο χρονικό διάστημα πραγματοποιούνται σημαντικές συζητήσεις για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη πορεία επίλυσης του Κυπριακού Προβλήματος και αναπτύσσονται διαφορετικές προσεγγίσεις για το ρόλο και τις δυνατότητες της. Πιστεύω ότι απαιτείται πολιτική και αντικειμενική ανάλυση επί του θέματος, επισημαίνοντας τα ακόλουθα: 1. Όταν εντασσόμασταν στην Ε.Ε., μεταξύ άλλων, τονίζαμε ότι η ένταξη μας θα διαδραμάτιζε …

Περισσότερα »

O περί Νομικής Αρωγής Νόμος

O περί Νομικής Αρωγής Νόμος, ως αυτός έχει τροποποιηθεί (Δηλαδή, υπηρεσίες Δικηγόρου καλυπτόμενες από το Κράτος, ΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΠΩΣ, πληρούνται οι πρόνοιες της οικείς Νομοθεσίας) Σε πολύ πρόσφατη Απόφαση, του Εφετείου της Χώρας, επισημάνθηκαν και τονίστηκαν οι πρόνοιες και/ή προυποθέσεις εφαρμογής του εν λόγω Νόμου. Έτσι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5 του περί Νομικής Αρωγής Νόμου του 2002 (Ν.165(Ι)/2002), …

Περισσότερα »

Η καταψήφιση των νομοσχεδίων της Μεταρρύθμισης αποτελεί πισωγύρισμα

Του Ανδρέα Δημητριάδη* Τα τελευταία χρόνια το κράτος, τουλάχιστον στο δημοσιονομικό σκέλος, λειτούργησε με τρόπο συνετό και ορθολογιστικό, εντός των πραγματικών δυνατοτήτων της οικονομίας.Γεγονός που άρχισε να αποτυπώνεται σε διάφορους οικονομικούς δείκτες, μεταξύ αυτών και οι ξένες επενδύσεις. Η Κύπρος κατάφερε να αντιστρέψει την κακή εικόνα που είχε δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια και να ξανακερδίσει θέση αξιοπιστίας στη διεθνή επενδυτική …

Περισσότερα »

Η αλήθεια για τις Δημοτικές εκλογές

Του Λευτέρη Χριστοφόρου* Οι εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί να μην εκπέμπουν τα ισχυρά πολιτικά μηνύματα των Βουλευτικών ή Προεδρικών Εκλογών, μπορεί να μην χρωματίζονται με το έντονο κομματικό χρώμα, όμως δεν παύουν από το να είναι Εκλογές που αναδεικνύουν τοπικούς άρχοντες με άμεση εμπλοκή των κομμάτων, των πολιτών και ολόκληρης της κοινωνίας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, θεωρώ ότι …

Περισσότερα »

Νέο διεθνές πρότυπο για την καταπολέμηση της Δωροδοκίας

Ένα νέο διεθνές πρότυπο για την καταπολέμηση της Δωροδοκίας έρχεται να βοηθήσει τους Οργανισμούς, τις Επιχειρήσεις αλλά και τις Κυβερνήσεις του Διαμαντή Ζαφειριάδη* Η δωροδοκία είναι μια παράνομη πράξη προσφοράς ή αποδοχής πάσης φύσεως ωφελημάτων οποιασδήποτε αξίας  με σκοπό την επιρροή αποφάσεων ή ενεργειών κάποιου υπαλλήλου ή άλλου προσώπου σε θέση ευθύνης. Η δωροδοκία προκαλεί σοβαρές ηθικές, οικονομικές και πολιτικές …

Περισσότερα »

Απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Του Περικλή Φ. Νικολαΐδη Υποψήφιου δημοτικού συμβούλου Αγλαντζιάς με το ΔΗΣΥ Κατά γενική ομολογία, ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο, όπως λειτουργεί σήμερα χωλαίνει και δεν μπορεί, να εκπληρώσει πλήρως την αποστολή του. Ιδιαίτερα δε μετά την οικονομική κρίση, αλλά και την κρίση αξιών που βιώνουμε σήμερα με ένα έντονο μάλιστα τρόπο. Είναι παραδεκτό ότι η οργάνωση της Τοπικής …

Περισσότερα »

Διαχείριση ασφάλειας αθλητικών εκδηλώσεων

Το τρίπτυχο Ασφάλεια – Προστασία – Εξυπηρέτηση Του Γιώργου Γιαπανά* Ο αθλητισμός έχει, πλέον, συνδεθεί με το φαινόμενο της εμπορευματοποίησης και του ανταγωνισμού. Συνέπεια αυτής της σύνδεσης είναι και η εμφάνιση της βίας, κυρίως στο ποδόσφαιρο και άλλα ομαδικά αθλήματα. Η βία μπορεί να λάβει διάφορες μορφές όπως μάχες μεταξύ αντίπαλων οπαδών (ίσως και εκατοντάδες οπαδούς, κάποτε οπλισμένους). Βία μπορεί …

Περισσότερα »

Για μια δημιουργική Τοπική Αυτοδιοίκηση

Του Περικλή Φ. Νικολαΐδη Υποψήφιου δημοτικού συμβούλου Αγλαντζιάς με το ΔΗΣΥ Κάνοντας έναν αντικειμενικό και με αμεροληψία –όσο γίνεται- απολογισμό των πεπραγμένων διαφόρων δήμων για την πενταετία που πέρασε και παρατηρώντας προσεχτικά αυτά που έγιναν και προπάντων, αυτά που δεν έγιναν στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, το ολιγότερο που νιώθει κανείς είναι αμηχανία. Όταν όμως το ισχύον πολιτικό σύστημα των …

Περισσότερα »

Ολομέτωπη σύγκρουση Τουρκίας – Ε.Ε.

*Λευτέρης Χριστοφόρου Το Ευρωκοινοβούλιο στην ολότητα του προχώρησε στην έκδοση ισχυρού ψηφίσματος καταπέλτη σε βάρος της Τουρκίας για τις παραβιάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις διώξεις πολιτών, πολιτικών, δημοσιογράφων. Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ευρωκοινοβούλιο επιδεικνύει ευαισθησία για θέματα αρχών, αξιών, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σεβασμού ελευθεριών και προάσπιση πανανθρώπινων αξιών. Η σημαντικότητα και η ιδιαιτερότητα αυτού του ψηφίσματος ενάντια στη …

Περισσότερα »

Σχέση Εργοδότη – Εργοδοτούμενου, βάσει του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου

Η έννοια του εργοδοτούμενου καθορίζεται στο άρθρο 2 του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου . Αναφέρει το εν λόγω άρθρο: «Εργοδοτούμενος» σημαίνει πρόσωπον εργαζόμενον δι’ έτερον πρόσωπον είτε δυνάμει συμβάσεως εργασίας ή μαθητείας είτε υπό τοιαύτας περιστάσεις εκ των οποίων δύναται να συναχθή η ύπαρξις σχέσεως εργοδότου εργοδοτούμενου, ο δε όρος «εργοδότης» θα ερμηνεύηται αναλόγως και θα περιλαμβάνη την Κυβέρνησιν της …

Περισσότερα »

Άμεσες δράσεις Ε.Ε. για νέους

Του Λευτέρη  Χριστοφόρου* Η Ευρώπη γηράσκει και λόγω του Δημογραφικού Προβλήματος και λόγω πραγματικών προβλημάτων που την σφυροκοπούν καθημερινά και λόγω του ότι παρουσιάζει κουρασμένη εικόνα. Ο Ευρωπαϊκός καμβάς παρουσιάζεται με γκρίζα χρώματα και δικαιολογημένα διαχέεται η καταθλιπτική εικόνα σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας της Ε.Ε. αλλά και των νέων. Ανήκω στην κατηγορία των Ευρωπαίων Πολιτών που από τα …

Περισσότερα »

Το Δίκαιο της Αντιπροσωπείας και σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις

Το  Κεφ. 149 αποτελεί το νομοθετικό υπόβαθρο του Δικαίου της Αντιπροσωπείας στην Κυπριακή έννομη τάξη. Πιο συγκεκριμένα, τα άρθρα 142 έως 198 του Κεφ. 149, ρυθμίζουν όλα τα θέματα τα οποία άπτονται της σχέσης μεταξύ Aντιπροσώπου (Agent) και Aντιπροσωπευόμενου (Principal). Ο Αντιπρόσωπος σε μία σχέση αντιπροσωπείας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενεργεί στο όνομα κάποιου άλλου και/ή να διασφαλίζει τα συμφέροντα …

Περισσότερα »

Έναρξη εφαρμογής του συστήματος αδειών FLEGT από την Ινδονησία

Έναρξη εφαρμογής του συστήματος αδειών FLEGT από την Ινδονησία για να συνοδεύουν αποστολές ξυλείας και προϊόντων ξυλείας προς στην Ευρωπαϊκή Ένωση Του Πέτρου Πέτρου* Λόγω της αυξανόμενης ζήτησης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας παγκοσμίως, σε συνδυασμό με τις ελλείψεις που παρατηρούνται σε επίπεδο θεσμών και διακυβέρνησης στον τομέα των δασών σε χώρες που παράγουν ξυλεία, η παράνομη υλοτομία και το συναφές …

Περισσότερα »

Διαχειριστής της περιουσίας αποβιώσαντος προσώπου

Βάσει της οικείας ημεδαπής πρωτογενούς Νομοθεσίας και βάσει των Κανονισμών που διέπουν το εν λόγω θέμα, ουδείς, έστω κι αν έχει προτεραιότητα να διορισθεί διαχειριστής της περιουσίας αποβιώσαντος, ή έστω κι αν έχει ορισθεί ως εκτελεστής σε διαθήκη, δεν μπορεί να υποχρεωθεί να λάβει έγγραφα διαχείρισης . Τέτοια υποχρέωση δεν μπορεί να επιβληθεί καταναγκαστικά, λαμβανομένων μάλιστα υπόψη των υποχρεώσεων και …

Περισσότερα »

Κωνσταντίνου: Ο τομέας της υγείας στην Κύπρο βρίσκεται σε κατάσταση ακατάσχετης αιμορραγίας

* Του Νικόλα Κωνσταντίνου Ο τομέας της υγείας στην Κύπρο βρίσκεται σε κατάσταση ακατάσχετης αιμορραγίας. Η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται με τις εξελίξεις στον τομέα της Υγείας να προχωρούν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, την υποστελέχωση των νοσοκομείων της χώρας, τις μεγάλες λίστες αναμονής των ασθενών, τα νέα περιστατικά που ολοένα και αυξάνονται και η οικονομική δυσπραγία επιβάλλουν αδήριτη την ανάγκη για …

Περισσότερα »

Επενδύοντας στο Ανθρώπινο Δυναμικό με τη νέα σειρά Διεθνών Προτύπων ISO 30400: Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων

*Της Μαριλένας Νικολάου Το ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού αποτελεί ίσως το ζωτικότερο κεφάλαιό τουκαι γι’ αυτό η επένδυση στους εργαζομένους αποτελεί τον πλέον σημαντικό και καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Οι μελέτες δείχνουν ότι σε επιχειρήσεις όπου το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είναι ιδιαίτερα αποδοτικό, αποτελούμενο από άτομα θετικά και ποιοτικά οι οποίοι διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις …

Περισσότερα »

Αγροτική οικονομία και Ε.Ε.

Του Χριστοφόρου Λευτέρη*  Πιστεύω ότι δεν υπάρχει Κύπριος Πολίτης που να μην αναγνωρίζει τη προσφορά και τους σκληρούς αγώνες του Κύπριου Αγρότη για τον τόπο μας. Διαχρονικά οι αγρότες αποτέλεσαν τον κύριο πυλώνα της Ανάπτυξης της Κυπριακής Οικονομίας, της διατήρησης της Υπαίθρου μας, της τεράστιας συνεισφοράς στην κοινωνία και της διαφύλαξης του Περιβάλλοντος μας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι εξαιτίας …

Περισσότερα »

H νοοτροπία μας είναι αυτή που κάνει την αποδοχή του αυτονόητου επαναστατική

* του Δημήτρη Πορτίδη Ο σύγχρονος κόσμος απαιτεί αλλαγές, αλλαγές στο τρόπο λειτουργίας του κράτους και των θεσμών του, αλλαγές και στην κοινωνία εν γένει. Όσο νωρίτερα συνειδητοποιήσουν οι πολίτες, οι επαγγελματικές οργανώσεις, οι νομοθέτες, τα πολιτικά κόμματα και οι κυβερνώντες αυτό το αυτονόητο πράγμα τόσο ευκολότερο θα είναι για την Κυπριακή κοινωνία να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. …

Περισσότερα »

Κύπρος: Θετική πορεία στην Ε.Ε.

Του Λευτέρη Χριστοφόρου* Όταν συμμετέχεις σε ένα Οργανισμό, σε μια μεγάλη Οργάνωση ή σε μία Ένωση Χωρών όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, να εντοπίζεις  και να αναδεικνύεις περισσότερο τα αρνητικά παρά τα θετικά. Να κερδίζει πόντους η Αντίδραση και η Άρνηση παρά η Θετικότητα και η Θέση. Είναι αποδεδειγμένο και επιβεβαιωμένο μέσα από τη ζωή …

Περισσότερα »

Το πρόγραμμα και οι κατευθύνσεις της Δημόσιας Ιατρικής Σχολής της Κύπρου

* του Δρ. Παναγιώτη Κ. Γιάλλουρου Η ίδρυση και λειτουργία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτέλεσε όραμα και όνειρο πολλών γενεών γιατρών αλλά και νέων επιστημόνων της Κύπρου. Οι πολυετείς προσπάθειες και προσδοκίες βρήκαν το δρόμο τους προς το τέλος της δεκαετίας του 2000-2010 με την πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Κύπρου να συστήσει Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή (https://ucy.ac.cy/medical/el/general-information/international-committee) για τη διαμόρφωση …

Περισσότερα »

Το Περιουσιακό Κώλυμα (Proprietary Estoppel), σύμφωνα με το Άρθρο 4 Κεφ. 224

Το Περιουσιακό Κώλυμα (Proprietary Estoppel), σύμφωνα με το Άρθρο 4 Κεφ. 224 (ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ) Το κώλυμα αποτελεί κανόνα, με τον οποίο ένας διάδικος εμποδίζεται από το να εγείρει ή να αρνηθεί ένα γεγονός.Πολλοί επίσης υποστηρίζουν, ότι το κώλυμα αποτελεί κανόνα που εμποδίζει ένα διάδικο να αρνηθεί την ύπαρξη μιας κατάστασης γεγονότων, που έχει προβάλει προηγουμένως. Αν και υπάρχουν πολλά είδη κωλύματος, …

Περισσότερα »

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο : Ιδού η ευκαιρία…

* του Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι το πιο βασικό συστατικό μιας Ιατρικής Σχολής. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει ιατρική εκπαίδευση. Τελεία. Ο William Osler, ένας διακεκριμένος Καναδός καθηγητής, γνωστός για τις πρωτοποριακές του απόψεις και πρακτικές στη διδασκαλία της Ιατρικής – ο πρώτος Καθηγητής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου John Hopkins στη Βαλτιμόρη και, στη συνέχεια, Καθηγητής …

Περισσότερα »

Πετυχαίνοντας την πιο συμφέρουσα τιμή με τη συμβολή της Τυποποίησης !!

*της Άννας Διονυσίου Η εποχή που διανύουμε έχει χαρακτηριστεί ως εποχή οικονομικής κρίσης αλλά ταυτόχρονα και εποχή αφθονίας προσφοράς υλικών αγαθών. Καθημερινά οι καταναλωτές βομβαρδίζονται με έντυπες και ηλεκτρονικές διαφημίσεις που αφορούν εκπτώσεις και προσφορές για όλων των ειδών υλικά αγαθά. Ο πρώτιστος παράγοντας αγοράς για αρκετούς καταναλωτές είναι η αγοραστική αξία των προϊόντων με αποτέλεσμα η στέρηση επαρκούς πληροφόρησης …

Περισσότερα »

Σημασία και Εξαιρέσεις Άρθρου 4 του Νόμου Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (2ο μέρος)

Σημασία και Εξαιρέσεις Άρθρου 4 του Νόμου Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) – ΚΕΦ.224 (ΜΕΡΟΣ ΙΙ) Αναντίρρητα, το άρθρο 4 είναι μείζονος σημασίας διότι καθορίζει σαφώς με ποιο τρόπο δημιουργούνται, υφίστανται, αποκτούνται ή μεταβιβάζονται δικαιώματα πάνω σε ακίνητη ιδιοκτησία. Η σημασία του αυτή έγκειται στο γεγονός ότι η υποθήκη πάνω σε ακίνητη περιουσία για ασφάλεια χρέους αποτελεί μόνο συμβατικό …

Περισσότερα »

Η Ε.Ε. να δώσει κάρτα για δωρεάν WIFI στους νέους μας

Λευτέρης Χριστοφόρου* Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα βρίσκεται στη δίνη πολλών προβλημάτων και ενώπιον μεγάλων και κρίσιμων θεμάτων, όπως το Προσφυγικό, η Τρομοκρατία, η κρίση με τη Ρωσία, καθώς και τα πολλαπλά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν χώρες της Ευρωζώνης. Η Ε.Ε., όμως έχει και τεράστιες δυνατότητες και ευκαιρίες που αν κατορθώσει να τις αξιοποιήσει θα μπορέσει να βγει μπροστά και να …

Περισσότερα »

Ανάλυση Άρθρου 4 του Νόμου Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση)

Ανάλυση Άρθρου 4 του Νόμου Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) – ΚΕΦ.224 (ΜΕΡΟΣ Ι) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κεφ. 224, κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας, συμφέρον, προνόμιο, ελευθερία, δουλεία ή οποιοδήποτε άλλο πλεονέκτημα εντός, επί ή υπεράνω οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας δεν υφίσταται ή δημιουργείται, αποκτάται ή μεταβιβάζεται παρά μόνο δυνάμει των διατάξεων του Κεφ. 224.Οι πρόνοιες του Αγγλικού …

Περισσότερα »

Διεθνής Ημέρα Φωτονικής

* των Δρων Σταύρου Ιεζεκιήλ και Ανδρέα Περεντό Η 21η Οκτωβρίου θεσπίστηκε ως Διεθνή Ημέρα Φωτονικής καθώς σαν σήμερα, το 1983 καθορίστηκε στη Γενική Συνδιάσκεψη Μέτρων και Σταθμών η ακριβής τιμή της ταχύτητας του φωτός στα 299,792.458 km/s. Με τον όρο φωτονική εννοούμε την επιστήμη που αφορά τη χρήση του φωτός. Η επίδραση και σπουδαιότητα της φωτονικής στην καθημερινότητα μας …

Περισσότερα »

Συνεργασία Υπουργείου Υγείας και Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου

Συνεργασία Υπουργείου Υγείας και Ιατρικής Σχολής ΠΚ: Μία συμφωνία σημαντική για τη χώρα, αναγκαία για τις υπηρεσίες υγείας, ευεργετική για τον πολίτη * του Τιμόθεου Κ. Παπαδόπουλου Στις 28/07/2016 υπογράφτηκε μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ) συμφωνία για την κατοχύρωση της κλινικής άσκησης των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του ΠΚ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και το Μακάρειο …

Περισσότερα »

Επισιτιστική ασφάλεια – Ευθύνη όλων μας

 Άρθρο του Υπουργού Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη Σήμερα 16 Οκτωβρίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα τροφίμων. Από το 1980, η μέρα αυτή θεσμοθετήθηκε και καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) ως Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων. Κατά την ημέρα αυτή καλούμαστε να συλλογιστούμε την σημασία που κατέχει ο τομέας της επισιτιστικής ασφάλειας και η επάρκεια …

Περισσότερα »

Απλές αλήθειες προς αντιπολιτευόμενους

Του Λευτέρη Χριστοφόρου* Στην εποχή μας η πληροφόρηση διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στη ζωή μας και αναντίρρητα τα Μέσα Ενημέρωσης και τα Κοινωνικά Δίκτυα.Υιοθετώ πλήρως τη θέση ότι ελεύθερος πολίτης είναι ο καλά ενημερωμένος πολίτης. Αναπόφευκτα,λοιπόν, υπάρχειπλημμυρίδα πληροφοριών και πολλά κέντρα ενημέρωσης, ιδιαίτερα στο χώρο της πολιτικής και των κομμάτων. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας ότι όταν κάποιος βρίσκεται στην Αντιπολίτευση …

Περισσότερα »
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil