Ολα όσα έγιναν στην Λευκωσία, στην 127η Σύνοδο της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στην Λευκωσία, η 127η Σύνοδος της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής. Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης, υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της Επιτροπής Υπουργών, προήδρευσε της Συνόδου, την οποία χαιρέτησε επίσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης.

Σε συνέντευξη Τύπου κατά το τέλος της Συνόδου, που σηματοδότησε την ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας, ο κ. Κασουλίδης παρουσίασε τα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας. Στη συνέχεια, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία, ο κ. Κασουλίδης παρέδωσε την Προεδρία στην Τσεχική Δημοκρατία.

Ενωρίτερα σήμερα, υπεγράφη η Σύμβαση της Λευκωσίας για τα Αδικήματα που αφορούν Πολιτιστικά Αγαθά. Η Σύμβαση υπεγράφη από την Κύπρο, την Αρμενία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, το Σαν Μαρίνο και το Μεξικό και θεωρείται ως ένα σημαντικό επίτευγμα για την Κύπρο. Για να τεθεί σε ισχύ η Σύμβαση, χρειάζεται αρχικά να επικυρωθεί από τα εθνικά Κοινοβούλια πέντε κρατών.

Κατά τη διάρκεια χθεσινού δείπνου σε ανεπίσημο σχηματισμό, οι συμμετέχοντες της Συνόδου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν πώς οι προκλήσεις του ρατσισμού της ξενοφοβίας, του κοινωνικού αποκλεισμού, του εξτρεμισμού και του λαϊκισμού μπορούν να αντιμετωπιστούν, ώστε να ενδυναμώσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στις δημοκρατικές αξίες που πρεσβεύουν οι θεσμοί του ΣτΕ.

«Αυτές είναι όντως πολύ σοβαρές προκλήσεις, με πολλαπλές αιτίες και αποτελέσματα, που υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη, αλλού λιγότερο και αλλού περισσότερο. Είναι σημαντικό να λάβουμε αποφασιστικά και σταθερά βήματα για να σταματήσουμε την εξέλιξή τους και να διασφαλίσουμε την κοινή εμπιστοσύνη στους θεσμούς μας. Πρέπει επίσης να υπερασπιστούμε και να προωθήσουμε με όλα τα μέσα τις αξίες της ανοχής, του διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης, που επέτρεψαν στην ήπειρό μας να ζει σε συνθήκες ειρήνης για δεκαετίες», υπογράμμισε ο κ. Κασουλίδης.

Κατά τις σημερινές εργασίες της Επιτροπής, οι συμμετέχοντες υιοθέτησαν αριθμό αποφάσεων που θα καθοδηγήσουν τη σημαντική δουλειά του Συμβουλίου της Ευρώπης στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο και αλλού.

«Είχαμε επίσης μια ανοικτή συζήτηση για έναν αριθμό άλλων επειγουσών προκλήσεων των κοινών μας αξιών και της δημοκρατικής ασφάλειας όλης της Ευρώπης. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στον αγώνα ενάντια στην τρομοκρατία, η οποία δυστυχώς βύθισε στο πένθος κάποια από τα κράτη μέλη μας κατά τους τελευταίους μήνες. Θα ήθελα, με αυτή την ευκαιρία, να επαναλάβω το μήνυμα συμπάθειας και αλληλεγγύης, που εξέφρασα και σε αυτές τις λυπηρές περιπτώσεις. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στις προκλήσεις που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη προσφυγική κρίση, καθώς και από τις άλυτες διαμάχες και κρίσεις στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τις αναθεωρημένες Οδηγίες για την προστασία των θυμάτων των τρομοκρατικών δράσεων, ο κ. Υπουργός είπε: «Κάναμε ένα μεγάλο βήμα σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης, αφού οι αναθεωρημένες Οδηγίες για την Προστασία των Θυμάτων των Τρομοκρατικών Δράσεων υιοθετήθηκαν σήμερα. Μέσα από αυτή την υιοθέτηση, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τον πόνο που υφίστανται τα θύματα των τρομοκρατικών δράσεων και οι οικογένειές τους και θεωρούν ότι αυτά τα άτομα πρέπει να τυγχάνουν εθνικής και διεθνούς αλληλεγγύης και στήριξης, μέσα από τη διασφάλιση ότι κατάλληλη και συνεχής -ιατρική, ψυχολογική, κοινωνική και υλική- βοήθεια είναι διαθέσιμη, συμπεριλαμβανομένης και της δωρεάν βοήθειας σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.

Οι Οδηγίες προνοούν επίσης τις αποτελεσματικές και ευαίσθητες ως προς τα θύματα διαδικασίες έρευνας και δίωξης, καθώς και την αποτελεσματική πρόσβαση στη νομοθεσία και τη δικαιοσύνη, επιτρέποντας την δίκαιη και κατάλληλη συμπαράσταση στα θύματα. Εύχομαι αυτές οι οδηγίες να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για όλες τις χώρες.

Ο Γενικός Γραμματέας, κ. Jagland, παρουσίασε τις απόψεις του ως προς το πώς μπορεί να ενισχυθεί η δημοκρατική ασφάλεια στην Ευρώπη με την ολοκληρωμένη και κατατοπιστική του έκθεση, καθώς και τις εισηγήσεις για την εν συνεχεία δράση. Η έκθεση επικεντρώθηκε στην αποτελεσματικότητα, την αμεροληψία και την ανεξαρτησία της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης, τη δύναμη της ελευθερίας της έκφρασης σε όλα τα κράτη μέλη, την προστασία των δικαιωμάτων στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, την λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στα κράτη μέλη και την αποκλειστικότητα των δημοκρατικών θεσμών των κρατών μελών».

Η Κύπρος, τόνισε, αποδίδει μεγάλη σημασία στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, έχοντας υπόψη τις δικές της εμπειρίες, και θεωρεί μεγάλη τιμή που, υπό την Προεδρία της, ολοκληρώθηκε η βασική εργασία και το κείμενο της Σύ για τα Αδικήματα που αφορούν τα Πολιτιστικά Αγαθά υιοθετήθηκε, καθώς και ότι τα κράτη μέλη συμφώνησαν να ανοίξει η Σύμβαση για υπογραφή κατά την 127η Σύνοδο της Επιτροπής Υπουργών στην Λευκωσία.

«Ο βασικός στόχος της Σύμβασης είναι η προστασία των πολιτιστικών αγαθών και η αποτελεσματική πρόληψη και καταπολέμηση των εγκλημάτων που αφορούν πολιτιστικά αγαθά, εκφράζοντας ανησυχία για το γεγονός ότι τα αδικήματα που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά οδηγούν στην καταστροφή της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ωστόσο, η σημασία της βρίσκεται στο γεγονός ότι πρόκειται για τη μοναδική διεθνή συνθήκη, η οποία ποινικοποιεί την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής, της παράνομης εκσκαφής, εισαγωγής και εξαγωγής, της παράνομης απόκτησης και διάθεσης στην αγορά και άλλες παρόμοιες δράσεις. Ποινικοποιεί, επίσης, την παραποίηση εγγράφων και την καταστροφή ή τη λεηλασία πολιτιστικών αγαθών που παρατηρούνται σε διεθνές επίπεδο.

Πιστεύουμε ότι χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουμε τη χρηματοδότηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας και χρειάζεται να κατανοήσουμε καλύτερα τη διασύνδεσή τους. Η καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών αγαθών είναι κριτικής σημασίας. Πιστεύουμε ότι απαιτούνται πιο αποτελεσματικά, θαρραλέα και αξιόπιστα νομικά πλαίσια, τόσο εσωτερικά όσο και διεθνώς, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης για τα Αδικήματα που αφορούν Πολιτιστικά Αγαθά», υπογράμμισε ο κ. Κασουλίδης.

Ο κ. Κασουλίδης σημείωσε επιπλέον ότι η τελική εφαρμογή της Σύμβασης θα αποτελέσει ακόμα ένα βήμα στις προσπάθειες για καταπολέμηση της χρηματοδότησης, σε μια περίοδο όπου οι τρομοκρατικές ομάδες καταφεύγουν όλο και περισσότερο στη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών για να χρηματοδοτήσουν τις εγκληματικές τους δραστηριότητες.

Το Σχέδιο Δράσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τον αγώνα ενάντια στον βίαιο εξτρεμισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση που οδηγούν στην τρομοκρατία (2015-17), το οποίο θα ολοκληρώσει τους στόχους του μέχρι το τέλος του έτους, συζητήθηκε επίσης κατά τη διάρκεια του ανεπίσημου γεύματος. Η συνάντηση αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία σταθεροποίησης της προόδου, καθώς και για να τεθούν ξεκάθαροι στόχοι για το μέλλον αναφορικά με τους ξένους αγωνιστές της τρομοκρατίας, την καταπολέμηση του εξτρεμισμού μέσα από την εκπαίδευση, την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τα θύματα της τρομοκρατίας, την πρόληψη των επιθέσεων από άτομα και μικρές ομάδες τρομοκρατών και τη διαδικτυακή τρομοκρατία.

Ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ευχαρίστησή του για την ευκαιρία που δόθηκε στην Κύπρο, μέσω της Προεδρίας της, να ενδυναμώσει τις αρχές και τις αξίες που προστατεύει και πρεσβεύει αυτός ο διεθνής οργανισμός.

Τέλος, ο κ. Υπουργός επανέλαβε την ετοιμότητα της Κύπρου να συνεχίσει να συμβάλλει στις προσπάθειες του Συμβουλίου της Ευρώπης και όλων των κρατών μελών του. Σε αυτό το πλαίσιο, μετέφερε την πλήρη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τσεχία και ευχήθηκε επιτυχία στο έργο της.

Από πλευράς του, ο ΓΓ του ΣτΕ είπε ότι η Κυπριακή Προεδρία ήταν πολύ επιτυχημένη και είχε πολύ καλά αποτελέσματα, ιδιαίτερα όσον αφορά στην ολοκλήρωση της Σύμβασης για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών.

Αναφορικά με την προστασία των ανηλίκων, ο ΓΓ του Συμβουλίου επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό ανθρωπιστικό πρόβλημα, στο οποίο απαιτείται άμεση και συλλογική λύση.

Με τη σειρά του, ο Τσέχος Υπουργός Εξωτερικών συνεχάρη την Κυπριακή Προεδρία για τα αποτελέσματά της και εξέφρασε τιμή για την ευκαιρία που δίδεται στη χώρα του για δεύτερη φορά να προεδρεύσει της Επιτροπής Υπουργών.

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της Τσέχικης Προεδρίας, ο Τσέχος Υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα του θα επικεντρωθεί στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ανήκουν σε ευάλωτες ή μειονεκτικές ομάδες και την προώθηση της έμφυλης ισότητας, την ενδυνάμωση του κράτους δικαίου, την προώθηση της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των γλωσσικών δεξιοτήτων, τη στήριξη των τοπικών και περιφερειακών δημοκρατιών και διοικήσεων και την ενίσχυση της συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς.

Κληθείς να πει εάν υπάρχουν εκτιμήσεις για το πόσο μεγάλες διαστάσεις έχει η διακίνηση πολιτιστικών αγαθών που συμβάλλει στην χρηματοδότηση των τρομοκρατικών ομάδων, ο κ. Κασουλίδης είπε ότι η εκτίμηση είναι ότι αυτή φτάνει στα 150 εκ. δολάρια.

Ερωτηθείς σχετικά με τη θέση του ΣτΕ αναφορικά με την κρίση μεταξύ Ρωσίας και δυτικών χωρών της Ευρώπης, ο κ. Κασουλίδης τόνισε ότι η όποια κρίση μεταξύ οποιωνδήποτε κρατών στην Ευρώπη ή παγκόσμια δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΣτΕ. Το ΣτΕ ασχολείται με τη λειτουργία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και το κάνει αυτό έχοντας τα δικά του εργαλεία. Είπε δε ότι η Επιτροπή Υπουργών έχει δώσει κάποια σχόλια για κάποιες αποφάσεις που λήφθηκαν σε σχέση με την εφαρμογή των αποφάσεων του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Απαντώντας στην ίδια ερώτηση, ο κ. Jagland είπε ότι ο Συμβούλιο της Ευρώπης δεν ανήκει ούτε στην Ανατολή ούτε στην Δύση. Η Ρωσία, πρόσθεσε, ανήκει στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ο Οργανισμός έχει ένα αριθμό ζητημάτων τα οποία εξετάζει με τη χώρα, σε εποικοδομητικό κλίμα.

Τέλος, κληθείς να πει πώς θα μπορούσε να έχει αποτελέσματα μια θετική ατζέντα για την Τουρκία, με δεδομένο ότι η ΚΣΣΕ έθεσε την Τουρκία υπό παρακολούθηση, καθώς και το γεγονός ότι η χώρα δεν εκτελεί τις αποφάσεις στην Κύπρο, ο ΓΓ του Συμβουλίου επεσήμανε ότι ο Οργανισμός υπάρχει, διότι υπάρχουν προβλήματα. Σημείωσε ότι όλα τα όργανα του ΣτΕ εργάζονται με την Τουρκία για να διασφαλίσουν ότι όσοι απολύθηκαν μετά το πραξικόπημα, θα λάβουν την κατάλληλη ένδικη βοήθεια
FOTO: ΓΤΠ

Check Also

Υπ.Παιδείας: Μετατροπή των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας σε εμπορεύσημα προϊόντα

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει τη μετατροπή των αποτελεσμάτων της …

Ι.Νικολάου: Συνεργασια Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ για δημιουργία πτητικού στόλου

Μελέτη για τη διαμόρφωση πρότασης αναφορικά με τη δημιουργία στόλου πτητικών μέσων που να μπορεί …