Καταλυτικός ο ρόλος της παιδείας στη λύση του Κυπριακού Προβλήματος

Σε μια πολυπολιτισμική σύγχρονη κοινωνία, οικονομικής ανάπτυξης, πολιτιστικής σύγκλισης και πολιτικής συνύπαρξης θεωρώ ότι συμβάλλει αρνητικά στην προσπάθεια επίλυσης του κυπριακού η οποιαδήποτε συζήτηση έχει ως βασικό στόχο την προστασία του εθνολογικού χαρακτήρα των δύο κοινοτήτων. Σαφώς θα πρέπει να σέβεται και να καλλιεργεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε κοινότητας αλλά την ίδια ώρα θα πρέπει να αξιοποιεί τα κοινά πολιτισμικά στοιχεία, να δίνει έμφαση στην κοινή ιστορία και τους κοινούς αγώνες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Για να μπορεί να γίνει εφικτό αυτό θα πρέπει να αφοσιωθούμε και να επενδύσουμε στην Παιδεία, να εναποθέσουμε τις ελπίδες μας σε μια παιδεία η οποία θα καλλιεργεί την ενότητα και όχι το διαχωρισμό μακριά από εθνικιστικές προσεγγίσεις. Η παιδεία θα πρέπει να αποτελέσει το σημαντικότερο φορέα για την αποφυγή των όποιων λαθών του παρελθόντος.

Είναι ευρέως αποδεκτό πως διαχρονικά η εκπαίδευση αποτέλεσε καταλυτικό στοιχείο στη διαμόρφωση και την ανάπτυξη της Ελληνικής Εθνικής συνείδησης ανάμεσα στους κατοίκους του νησιού καθότι, η έμφαση στην θρησκεία και στην Ελλάδα η οποία προαγόταν από το εκπαιδευτικό μας σύστημα συνέβαλε σημαντικά σ’ αυτό. Είναι πολύ διαφορετικό όμως η καλλιέργεια εθνικής συνείδησης και η καλλιέργεια εθνικιστικών και ρατσιστικών συμπεριφορών.

Ο κατάλληλος προγραμματισμός και η ανάπτυξη των κατάλληλων δομών για τη δημιουργία μιας Κυπριακής Συνείδησης και για τις δύο κοινότητες είναι ο μοναδικός δρόμος για την επίτευξη της ειρήνης και τη διασφάλιση της γεωπολιτικής σταθερότητας στην Κύπρο του 21ου αιώνα. Η ανάπτυξη μιας κοινής ταυτότητας δεν υπονοεί την ανάγκη αποκοπής των δύο κοινοτήτων από το ιστορικό τους παρελθόν.

Επιβάλλεται η Πολιτεία να αντιληφθεί πως το θέμα της λύσης του Κυπριακού προβλήματος αφορά την παιδεία. Οι νέοι πρέπει να διδαχτούν την Κυπριακή Ιστορία όπως αυτή έχει. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα καταρρεύσει ο διχοτομικός, ρατσιστικός λόγος, που δεν επιτρέπει την επανένωση του νησιού.

Είναι, λοιπόν, η πολύπλευρη παιδεία η μόνη ασφαλιστική δικλίδα διαμέσω της οποίας θα προαχθεί η αγάπη για τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ισότητα, την ελευθερία και την αποδοχή του διαφορετικού του «άλλου».

Είναι επιτακτική, λοιπόν, ανάγκη όπως η πολιτεία αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, εντός και εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος για τη δημοκρατική διαπαιδαγώγηση της νεολαίας και τη προετοιμασία της νέας γενιάς και της κοινωνίας ολόκληρης, για την προοπτική ειρηνικής συμβίωσης ε/κ και τ/κ στο πλαίσιο μιας ελεύθερης, επανενωμένης, ομοσπονδιακής Κύπρου.

Ιωάννα Φικάρδου
Κοινοβουλευτική Συνεργάτης ΑΚΕΛ

Check Also

Νέα Διεθνή Πρότυπα για τα ΚΕΠ με σκοπό τη Βελτίωση της εμπειρίας των πελατών

*της Μαριλένας Νικολάου Όλοι νιώθουμε απογοήτευση όταν καλούμε σε ένα κέντροκλήσεων και μπαίνουμε στην αναμονή …

Οι σωτήρες με τα εναλλακτικά σχέδια και η μοίρα μας

Η επόμενη μέρα της αποτυχίας στο Κυπριακό μας βρίσκει με πανέτοιμους σωτήρες που«σανέτοιμοι από καιρό, …