ΧΑΚ: Αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της Ελληνικής τράπεζας

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αναφέρειι, ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνεδρία της ημερομηνίας 16 Μαΐου 2018, αποφάσισε, δυνάμει του Άρθρου 6(5)(ι) του περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμου του 2016, την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ από σήμερα 16 Μαΐου 2018.

Η αναστολή διαπραγμάτευσης θα ισχύει από σήμερα και μέχρι την έκδοση ανακοίνωσης από την Τράπεζα, σχετικά με την πρόταση εξαγοράς της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ η οποία να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της Αγοράς.

Το Χρηματιστήριο θα προβεί σε αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρεία αυτής, σύμφωνα με το Άρθρο 187 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου

Check Also

Σαουδική Αραβία προς ΗΠΑ: Αν επιβάλλετε κυρώσεις το πετρέλαιο θα φτάσει 100 ή 200 δολάρια!

Share Twitter Διευθυντής του «Αλ Αραμπίγια»: «Αν η τιμή του πετρελαίου φθάσει τα 80 δολάρια, …

Ετήσια συνάντηση του ΔΝΤ: Ευάλωτος ο πλανήτης σε ένα παγκόσμιο οικονομικό «σεισμό»

Share Twitter Το κινεζικό γουάν βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο συζητήσεων, καθώς έχει υποχωρήσει ανησυχητικά έναντι …