ΧΑΚ: Αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της Ελληνικής τράπεζας

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αναφέρειι, ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνεδρία της ημερομηνίας 16 Μαΐου 2018, αποφάσισε, δυνάμει του Άρθρου 6(5)(ι) του περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμου του 2016, την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ από σήμερα 16 Μαΐου 2018.

Η αναστολή διαπραγμάτευσης θα ισχύει από σήμερα και μέχρι την έκδοση ανακοίνωσης από την Τράπεζα, σχετικά με την πρόταση εξαγοράς της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ η οποία να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της Αγοράς.

Το Χρηματιστήριο θα προβεί σε αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρεία αυτής, σύμφωνα με το Άρθρο 187 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου

Check Also

Ασταμάτητη πτώση της Τουρκικής λίρας – Άδεια τα μαγαζιά, προβλήματα σε επιχειρήσεις

Οι τουρκικές επιχειρήσεις νιώθουν τον αντίκτυπο από τη δραματική υποτίμηση της λίρας, με πολλές εταιρίες …

ΕΤΕΚ: Αποτύχαμε ως κράτος να προστατεύσουμε τον Ακάμα

Δυστυχώς αποτύχαμε ως κράτος να προστατεύσουμε τον Ακάμα, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή  του ο προέδρου …