Το Προεδρικό Μέγαρο είναι το πρώτο στην Ε.Ε με συστήμα Οικολογικής Διαχείρισης

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα απονεμήθηκε στην Προεδρία και στο Προεδρικό Μέγαρο, βεβαίωση Επαλήθευσης του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου EMAS καθώς και το Σήμα Green Office. Το Πιστοποιητικό και το Σήμα παρέλαβε ο Προϊστάμενος Διοίκησης της Προεδρίας κ. Θεοδόσης Τσιόλας.

Το Green Offices αποτελεί σήμα περιβαλλοντικής ποιότητας για κτήρια και γραφεία το οποίο εφαρμόζεται στην Κύπρο πιλοτικά. Η εξασφάλισή του προϋποθέτει την εφαρμογή και τήρηση κριτηρίων που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας και νερού, τη διαχείριση απορριμμάτων, τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων καθαριότητας και απορρυπαντικών, την ποιότητα τροφής και ποτών, τη μετατροπή των ελεύθερων χώρων σε χώρους πρασίνου και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Το Πρόγραμμα έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την εκούσια συμμετοχή οργανισμών στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου.

Τo Σύστημα EMAS αποτελεί ένα εθελοντικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδιασμένο για οργανισμούς και εταιρείες, το οποίο τους δεσμεύει να αξιολογήσουν, να διαχειριστούν και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Το Σύστημα αυτό προσφέρει μια συστηματική προσέγγιση στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ενδεχομένως προκύπτουν από τις δραστηριότητες ενός οργανισμού.

Οφέλη από την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS για το Προεδρικό Μέγαρο θα είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, αλλά κυρίως η βελτίωση της δημόσιας εικόνας του οργανισμού προς τους πολίτες επιβεβαιώνοντας τη σημασία που δίνει η Κυπριακή Κυβέρνηση στην προστασία του περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι το Προεδρικό Μέγαρο είναι το πρώτο Προεδρικό ανάμεσα σε όλες τις χώρες της Ε.Ε που έχει εξασφαλίσει βεβαίωση Επαλήθευσης του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου EMAS.

Check Also

Αλληλεγγύη για τα οδικά θανατηφόρα: Χρειάζονται συγκροτημένα μέτρα

Εδώ γίνονται δαπάνες με του «ψύλλου πήδημα” και επιμένουμε να αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα εκ των …

Συνεργατισμός: Λήγει στις 3μμ η προθεσμία για το σχέδιο εθελουσίας

Η προθεσμία για επιλογή του σχεδίου εθελουσίας εξόδου λήγει σήμερα στις 1500. Μέχρι στιγμής, ο …