Κυπριανού: Οι προτάσεις του ΑΚΕΛ για ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποτελεί την πιο άμεση μορφή δημοκρατίας γιατί είναι εκείνη η μορφή εξουσίας που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη”, ανέφερε σε γραπτή του δήλωση ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού.

«Στη χώρα μας υπάρχουν σήμερα 39 Δήμοι, εκ των οποίων οι 9 είναι κατεχόμενοι και 350 Κοινότητες. Σταθερή στρατηγική μας επιλογή συνιστά η θέση για ένα αποκεντρωμένο, αποτελεσματικό, σύγχρονο κράτος που θα στηρίζεται στις Ευρωπαϊκές Αρχές της Εγγύτητας, της Αναλογικότητας και της Επικουρικότητας” σημειώνει.

Παράλληλα τονίζει πως «η μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι το βασικό ζήτημα που απασχολεί τις Τοπικές αρχές. Θα εργαστούμε χωρίς παλινδρομήσεις για την προώθηση μιας πραγματικά εκσυγχρονιστικής μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία καθίσταται ακόμα πιο αναγκαία λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης των πλείστων τοπικών αρχών”.

«H μεταρρύθμιση αυτή θα πρέπει να ενισχύει την αποκέντρωση και τη διοικητική αυτοτέλεια του θεσμού. Να μειώνει την οικονομική εξάρτηση της Τ.Α. από το κεντρικό κράτος. Να δημιουργεί τις προϋποθέσεις οικονομικής και διοικητικής αναδιάρθρωσης προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών. Να προσφέρει πραγματικά πλεονεκτήματα στον πολίτη, που μπορεί να έχει πιο άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση με παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών” συμπληρώνει.

Επίσης παραθέτει τις προτάσεις του ΑΚΕΛ για την περαιτέρω ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και είναι τα εξής:

1. Καθιέρωση συγκεκριμένου ποσοστού στον κρατικό προϋπολογισμό που να ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες. Να διαμορφωθούν μηχανισμοί για οικονομική αυτοδιαχείριση των τοπικών αρχών.

2. Προώθηση της δημιουργίας Κοινών Υπηρεσιών ή της συμπλεγματοποίησης υπηρεσιών, με στόχο τη μείωση των λειτουργικών εξόδων και την ενιαία προσφορά αναβαθμισμένων υπηρεσιών.

3. Ενίσχυση των γνώσεων και των δυνατοτήτων των Τοπικών αρχών και ενθάρρυνση των συνεργειών μεταξύ τους με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους στην άντληση αναπτυξιακών ευρωπαϊκών πόρων.

4. Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και την επιτάχυνση της παροχής των υπηρεσιών.

5. Καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και εφαρμογή της εναλλαξιμότητας για αύξηση της παραγωγικότητας των τοπικών αρχών.

6. Βελτίωση των μηχανισμών Οικονομικής Διαχείρισης και Εσωτερικού Ελέγχου ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη αποδοτικότητα, ο καλύτερος προγραμματισμός και η σωστή εποπτεία.

7.Καθιέρωση της ετήσιας στοχοθεσίας και συστημάτων αξιολόγησης για βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών.

8. Εξοικονομήσεις ενέργειας σε διάφορα επίπεδα με στόχο να καταστούν οι Δήμοι υπόδειγμα αειφόρου χρήσης της ενέργειας.

9. Θεσμικό πλαίσιο που να προάγει την ευθύνη των αιρετών μελών των Δημοτικών Συμβουλίων και των ανώτερων τεχνοκρατών των Δήμων. Καταπολέμηση των παθογενειών που ωθεί στον χρηματισμό εκλεγμένων.

10. Πόθεν έσχες ετήσια από όλο το αιρετό σώμα και όσους κατέχουν θέσεις στα δημοτικά και κοινοτικά πράγματα και ανάρτηση τους στο διαδίκτυο.

11. Καθιέρωση της δημόσιας διαβούλευσης και λογοδοσίας και θεσμοθέτηση των δημοτικών δημοψηφισμάτων, σε σοβαρά θέματα, για προώθηση μιας σύγχρονης συμμετοχικής δημοκρατίας.

12 Καθιέρωση ερευνών ικανοποίησης του πολίτη από την παροχή δημοτικών υπηρεσιών και προϊόντων και του προσωπικού της αυτοδιοίκησης από τις συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος τους.

13. Ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδιασμού και προώθηση της κατασκευής και λειτουργία των υπολειπόμενων Μονάδων Μηχανικής Ανακύκλωσης και Βιολογικής Επεξεργασίας ώστε να εγκαταλειφθούν οι πρακτικές απόθεσης απορριμμάτων σε ανεξέλεγκτους χώρους .

14. Μεταφορά των αρμοδιοτήτων των Σχολικών Εφορειών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

15. Περεταίρω εμπλοκή της Τ.Α. και των πολιτών στη διαμόρφωση των Τοπικών Σχεδίων.

Check Also

«Το Κίνημα Αλληλεγγύη δεν ξεχνά ποτέ το «διαίρει και βασίλευε” των Βρετανών”

Tο Κίνημα Αλληλεγγύη δεν ξεχνά ποτέ το «διαίρει και βασίλευε” των Βρετανών, αναφέρει σε γραπτή …

ΟΗΕ: Η κ. Λουτ θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις για το Κυπριακό

Η κ. Λουτ θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις για το Κυπριακό, ανέφερε σε δήλωσή του, ο  Εκπροσώπου …