Ερευνητική Επιτροπη για Συνεργατισμό: Άρχισε η παραλαβή των πρώτων εγγράφων

Σε γραπτή ανακοίνωση την οποία απέστειλε στα ΜΜΕ , η ερευνητική επιτροπή για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την κατάρρευση του Συνεργατικού πιστωτικού συστήματος αναφέρει τα ακόλουθα:

Η Ερευνητική Επιτροπή η συσταθείσα, κατόπιν, διατάγματος του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 06/07/2018 σε σχέση με την Κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος και απαρτιζόμενη από τους κ.κ. Γεώργιο Αρέστη, Πρόεδρο, Γεώργιο Χαραλάμπους και Γεώργιο Γεωργίου, Επιτρόπους, ανακοινώνει τα πιο κάτω:

(1) Έχει συμπληρωθεί η αποστολή των ειδοποιήσεων/κλήσεων όπως είχε ήδη ανακοινωθεί και έχει ταχθεί ανάλογη προθεσμία με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης όλων των εγγράφων την 31η Ιουλίου 2018.

(2) Ειδοποιήσεις/κλήσεις για κατάθεση εγγράφων έλαβαν οι κάτωθι:

(α) Ο Υπουργός των Οικονομικών,
(β) Η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας,
(γ) Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας,
(δ) Αν. Γενικός Διευθυντής τη Βουλής,
(ε) Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου,
(στ) Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης
Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης,
(ζ) Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
(η) Ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών
Εταιριών,
(θ) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας,
(ι) Ο Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

(3) Στις 13 Ιουλίου 2018 απεστάλησαν επιστολές σε όλους τους Αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων, καθώς και στην ανεξάρτητη Βουλευτή κα Θεολόγου, με τις οποίες καλούνται, αν επιθυμούν, να αποστείλουν ή/και παραδώσουν στην Επιτροπή πληροφορίες, έγγραφα ή στοιχεία που κατέχουν, και σχετίζονται με τη διεξαγόμενη έρευνα.

(4) Σήμερα, Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018, άρχισε η παραλαβή των πρώτων εγγράφων από την Κεντρική Τράπεζα και η Επιτροπή θα αρχίσει άμεσα τη μελέτη τους

(5) Εντός της εβδομάδας αναμένεται η παράδοση και νέων εγγράφων με βάση τις προθεσμίες που έχουν ταχθεί.

Check Also

Ερευνητική επιτροπή για Συνεργατισμό – Ποιοί κλήθηκαν για κατάθεση

Σε ανακοίνωσή της η  Ερευνητική Επιτροπή η οποία έχει συταθεί για έρευνες σε σχέση με την …

Υπ. Υγείας: Τι απαντά στο «μένος” της Παιδιατρικής Εταιρείας κατά ΓεΣΥ

Τι απαντά σε γραπτή δήλωσή του ο Υπουργος Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου γιατο  έντυπο της Παιδιατρικής Εταιρείας …