Έκθεση Γ. Ελεγκτή για την Αστυνομία: Υποστατικά χωρίς έγκριση, άδειες ασθενείας ….

Έκθεση Γ. Ελεγκτή για την Αστυνομία: Υποστατικά χωρίς έγκριση, άδειες ασθενείας ….

Η Ελεγκτική υπηρεσία, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα την  ειδική έκθεση για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης , η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων, πως «ορισμένα συμβόλαια υποστατικών που ενοικιάζει η Αστυνομία έληξαν στις 31.12.2016 και εκκρεμεί η ανανέωση των συμβολαίων τους με επαναδιαπραγμάτευση του ύψους του ενοικίου», ενώ σημειώνει πως «για 13 υποστατικά που ενοικιάζει και χρησιμοποιεί η Αστυνομία δεν υπάρχει πιστοποιητικό τελικής έγκρισης».

Συνολικά 26 υποστατικά και δύο οικόπεδα, ενοικιάζονται για τη στέγαση της Αστυνομίας, με δαπάνη για το 2017 ύψους €921.624, εκ των οποίων οι €762.558 (83% του συνόλου της δαπάνης) αφορούν σε οκτώ υποστατικά.

Επιπλέον, η ΕΥ αναφέρει ότι κατά το 2018 καταβλήθηκαν σε μέλη της Αστυνομίας επιδόματα και υπερωρίες συνολικού ύψους €30 εκ., τα οποία αντιπροσωπεύουν το 16% του συνόλου της ετήσιας μισθοδοσίας (€183,7 εκ.).

Προσθέτει ότι η αποζημίωση των υπερωριακών καθηκόντων, με μερική παραχώρηση χρόνου ανάπαυσης, είχε ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση υπερβολικού χρόνου ανάπαυσης, που αν χορηγηθεί ως χρηματική αποζημίωση μελλοντικά, όταν το μέλος θα βρίσκεται σε υψηλότερη κλίμακα από τη σημερινή, θα συνεπάγεται σημαντική αύξηση της δαπάνης.

Συνεπώς, συνεχίζει, θα πρέπει να τεθεί χρονοδιάγραμμα για την παραχώρηση της συσσωρευμένης άδειας, ώστε αυτή να εξαλειφθεί.

Αναφορικά με την αστυνόμευση αθλητικών γεγονότων, η Ελεγκτική Υπηρεσία,  αναφέρει ότι μέλη της Αστυνομίας αποζημιώθηκαν υπερωριακά με την καταβολή ποσού ύψους €1,6 εκ και σημειώνει πως εισήγηση της Υπηρεσίας είναι όπως «επανεξεταστεί η δυνατότητα κάλυψης του κόστους αυτού από τις Ομοσπονδίες, τακτική που εφαρμόζεται και σε ορισμένες χώρες του εξωτερικού».

Αναφέρει επίσης ότι από το 2014 έχει εφαρμοστεί ο θεσμός των επιτηρητών σταδίων, που αναμενόταν να επιφέρει, με την πάροδο του χρόνου, μείωση, τόσο στον αριθμό των μελών της Αστυνομίας που εργάζονται σε τέτοιες εκδηλώσεις, όσο και στο κόστος υπερωριών της Αστυνομίας.

«Παρόλα αυτά, κατά το 2017 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση (33%) στο κόστος αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων, συγκριτικά με το 2016», προσθέτει η ΕΥ.

Επιπλέον, ποσό ύψους €216.742, σύμφωνα με όσα αναφέρει στην έκθεση της η ΕΥ, οφείλεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο για αντιμισθίες ειδικών αστυφυλάκων, ενώ το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόσυρση, όπως σημειώνει, των ειδικών αστυνομικών από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και επανατοποθέτησή τους στην αριθμητική δύναμη της Αστυνομίας.

Αναφέρει επίσης ότι από επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον κλάδο πυροτεχνουργών του Αρχηγείου Αστυνομίας, στην αποθήκη πυρομαχικών που βρίσκεται στον χώρο στρατωνισμού της ΜΜΑΔ, προέκυψε ότι δεν έχουν τηρηθεί οι απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας.

Επίσης αναφέρει πως κατά το 2017, 64 αστυνομικά οχήματα ενεπλάκησαν σε τροχαία δυστυχήματα, από τα οποία στα 30 έφεραν ευθύνη τα μέλη της Αστυνομίας. Σε καμιά περίπτωση δεν αποδόθηκε ευθύνη σε μέλος της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την Ελεγκτική υπηρεσία, κατά το 2018, οι έλεγχοι για το κάπνισμα παγκύπρια είχαν μειωθεί, συγκριτικά με το 2016, σχεδόν στο μισό, ενώ σημαντικός αριθμός μελών της Αστυνομίας εξακολουθεί να ασχολείται σε γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα.

«Οι λανθασμένοι χειρισμοί της Αστυνομίας, ακόμα και σε θέματα τα οποία της είχαν έγκαιρα υποδειχθεί είτε από την Υπηρεσία μας είτε από συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, οδήγησαν σε κάποιες περιπτώσεις στην ακύρωση διαγωνισμών, με αποτέλεσμα την πρόκληση καθυστερήσεων», σημειώνει.

Αναφέρει επίσης ότι οι ι λανθασμένοι χειρισμοί της Αστυνομίας, ακόμα και σε θέματα τα οποία της είχαν έγκαιρα υποδειχθεί είτε από την Υπηρεσία μας είτε από συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, οδήγησαν σε κάποιες περιπτώσεις στην ακύρωση διαγωνισμών, με αποτέλεσμα την πρόκληση καθυστερήσεων.

Τμήμα Φυλακών

Σε σχέση με το Τμήμα Φυλακών, η ΕΥ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το 2017 σημειώθηκε, σε σχέση με το 2016, σημαντική αύξηση (124%) στις δαπάνες για υπερωριακή αμοιβή, οι οποίες ανήλθαν στα €1,3 εκ., ενώ οι συσσωρευμένες ώρες, όπως αναφέρει, που βρίσκονταν πιστωμένες στις μερίδες του προσωπικού του Τμήματος στις 31.12.2017, έναντι υπερωριακής απασχόλησης, ανήλθαν στις 16.191 και θα πρέπει σταδιακά να αποπληρωθούν ή/και να παραχωρηθούν.

Αναφέρει επίσης ότι από το σύνολο των 428 εργαζομένων, το 20% έλαβε εντός του 2017 άδεια ασθενείας πέραν των 42 ημερών, ενώ ποσοστό περίπου 6% έλαβε άδεια ασθενείας από 35-42 ημέρες.

Επιπλέον, η ΕΥ αναφέρει πως παρατηρήθηκαν αδυναμίες στην παραλαβή, φύλαξη και επιστροφή προσωπικών αντικειμένων κρατουμένων, ενώ σημειώνει πως κατά την προκήρυξη διαγωνισμού, για την προμήθεια αλεξίσφαιρων γιλέκων και βαλλιστικών πλαισίων με συνοπτική διαδικασία και προεπιλογή οικονομικών φορέων, δεν διασφαλίστηκε η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού και εξασφαλίστηκαν πολύ υψηλές τιμές που οδήγησαν σε ακύρωση του διαγωνισμού.

Πυροσβεστική Υπηρεσία

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΥ, «παρόλο που δύο θαλάσσια σκάφη, τα οποία αποκτήθηκαν για σκοπούς πυρόσβεσης και διάσωσης σε περίπτωση αεροπορικού δυστυχήματος στη θαλάσσια περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο Πάφου, παραλήφθηκαν από τον Διαχειριστή του αεροδρομίου από το 2015, εντούτοις καθυστέρησε υπερβολικά η παραλαβή τους από την Πυροσβεστική Υπηρεσία».

Αναφέρει επίσης ότι παρατηρήθηκε μεγάλη καθυστέρηση στην παραλαβή σκαφών τύπου hovercrafts για το αεροδρόμιο Λάρνακας, τα οποία είναι απαραίτητα για ανταπόκριση σε περίπτωση αεροπορικού δυστυχήματος στην περιοχή των αλυκών γύρω από αυτό και ότι παρατηρήθηκε επίσης «μεγάλη καθυστέρηση στην παραλαβή δύο οχημάτων διάσωσης 4Χ4 1.000 λίτρων νερού, που θα έπρεπε να είχαν παραδοθεί μέχρι τις 31.12.2016».

Επιπλέον, αναφέρει ότι «παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση στις ώρες υπερωριακής απασχόλησης που είναι πιστωμένες στις κάρτες υπερωριών του προσωπικού».

Τέλος, η ΕΥ αναφέρει ότι μετά από διερεύνηση σχετικής καταγγελίας και μέσα από την εξέλιξη του σχετικού διαγωνισμού για την προμήθεια κινητού Κέντρου Ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι, «όντως οι απαιτήσεις/ τεχνικές προδιαγραφές ήταν υπερβολικές, σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες» και προσθέτει πως η αναπόφευκτη ακύρωση του διαγωνισμού προκάλεσε καθυστέρηση στην υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου.

Check Also

Υπό 8ήμερη κράτηση ο 24χρονος που «μάζευε λεφτά για δήθεν έρανο»

Share Twitter Υπό 8ήμερη κράτηση ο 24χρονος που «μάζευε λεφτά για δήθεν έρανο» Την οκταήμερη …

ΑΚΕΛ: Καλούμε την κυβέρνηση επιτέλους να ασχοληθεί με την ουσία

Share Twitter Σημασία έχει τι λένε για σένα οι τρίτοι και όχι τι λες εσύ …